PSA:Feilfinning

Fra Elbil_Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Hjelp til å finne ut hva som er feil når ulike symptomer oppstår på PSA biler. Informasjonen her er stort sett oppsummering av diskusjoner på Elbil-forum.

Det er intensjonen å få overført all erfaring derfra men det vil ta tid, så et søk der for å finne mere informasjon anbefales.

Bilen "starter" ikke, dvs. den grønne lampen kommer ikke på når man vrir om nøkkelen

Noen mulige årsaker:

  • Førerdøren ikke er ordentlig lukket, eller dørkontakten til kupelyset er defekt (da vil også kupelyset være på).
  • Ladeledningen er tilkoblet.
  • Gasspedalen er trykket inn, eller litt defekt slik at den ikke kommer helt ut i null-stilling.
  • Partner/Berlingo - Gearspaken står ikke i "N"
  • Isolasjonsfeil:Måles ved å "kortslutte" voltmeteret med en 10 kohs motstand, og måle spenning fra framdriftsbatteriet og til gods. Tillatt spenningsavlesning på en slik test er maks 0,8 V til gods. Problemer kan oppstå allerede ved 3-4 volt til gods.

Fiks er å måle seg fram til synderen som kan være strømskinnene i 3er kassen som er lange og ligger nærmed gods, ev 6er eller 11er kassen.

Får en releet til å slå inn, og spenning til gods øker, ligger isofeilen i motoren. Her er lekkasje til gods fra børstebroen mest sansynlig, etterfulgt av skader på lakken på viklingene. Fikses ved å ta motoren fra hverandre og spyle den ren. Med andre ord motorvask. ( Bare ikke be dama på Shell stasjonen om hjelp til dette )

Hvis lampen for elektrisk feil lyser . . .

Lampe: Elektrisk feil

Hvis lampen for elektrisk feil lyser så forteller det at bilens datamaskin har funnet en feil. I følge instruksjonsboken skal man da så fort som mulig oppsøke autorisert verksted. De har utstyr for å lese ut hva feilen er.

På enkelte biler lyser denne lampen alltid og på andre biler kan den komme og gå litt, uten av det er noen alvorlig feil. Men hvis lampen normalt ikke lyser på din bil bør du få problemet undersøkt. Hvis bilen ellers oppfører seg normalt er det ingen umiddelbar fare og du kan kjøre til verkstedet for egen maskin.

For å avgjøre om det er en vedvarende feil eller bare et "blaff" (det er jo bare en gammel PC) kan lampen resettes, enten med diagnoseinstument (feks. EvLite med nyeste programvare) hvis du har det, eller ved å utføre "stor reset" av elektronikken.

Pumpa til batterikjølekretsen starter umotivert

Hvis vannpumpa til batterikjølevannet starter helt umotivert en eller flere ganger i døgnet mens bilen står stille og det ikke er spesiellt varmt ute så kan det tyde på at 12volt batteriet er dårlig. På PSA er det veldig enkelt å sjekke 12V batteriet. Se prosedyre her.

Hvis 12V batterier var OK, kan du forsøke en "stor reset" av elektronikken. Hvis ikke dette hjelper bør du nok få sjekket bilen på verksted.

Kjølevifta stopper ikke

Det hender at kjølevifta i radiatoren (15 på disse bildene) henger seg opp. Dvs. den står og går veldig lenge etter at bilen har vært kjørt. Dette er som regel en hengning i elektronikken og løser seg oftest med "stor reset" av elektronikken. Hvis heller ikke dette hjelper bør du nok få sjekket bilen på verksted.

Hvis lampen for 12V batteri lyser

Hvis varsellampen for 12V batteriet lyser er sansynligvis enten 12v batteriet eller DCDC konverteren som lader det ødelagt.

Ta snarest mulig ut en av traksjonsikringene (se A på bildet her) for å ikke gjøre skaden større. Mål spenningen på batteriet. Er den under 12volt må nok batteriet skiftes, men forsøk først å lade det opp med ekstern batterilader og gjør så en enkel sjekk av 12V batteriet. Se prosedyre her.

Hvis lampen for 12V batteriet fremdeles lyser med batteriet fulladet, er mest sansynlig DCD-konverteren defekt. Dette er en dyr affære. Ny koster den opp mot 40.000kr, men det kan være mulig å få tak i brukt av folk som har delebil for ca 7-10.000kr ved innbytte av den defekte (som kanskje kan repareres).

Ladingen stopper før den er ferdig

At ladingen stopper før den er ferdig, ofte kombinert med at lampen for elektrisk feil lyser (se over), kan ha flere årsaker. Det verste er selvfølgelig at selve laderen er defekt (dyr affære), men det kan også være billigere årsaker.

Sirkulasjonspumpen til kjølevannet er defekt. Pumpen på Saxo/P106 sitter på venstre side av radiatoren. Du kan oftest høre at den går når du setter på lading, men sjekk for sikkerhetsskyld at det er sirkulasjon i vannet ved å ta av lokket på vannbeholderen (11 på disse bildene) rett etter du har satt på lading. Se "bytte vannpumpe" hvis du tror den er defekt.

Lite brudd eller sporadisk kortsluttning i ladekabelen. Se "reparasjon av defekt ladekabel".

For lav nettspenning. Laderen har en innebygget beskyttelseskrets som trer i funksjon ved ca 190 volt og stopper ladingen. Dette kan skje når man bruker en lang skjøteledning eller når andre ting som er tilkoblet samme kurs, f.eks. en varmtvannsbereder, kobler inn. (Denne feilen har jeg ikke klart å simulere selv og det gjenstår å få bekreftet dette 100%. Vær snill å slette dette hvis du kan bekrefte feilen!)

Sjekk også om det bare en en tilfeldig feilindikasjon ved å utføre "stor reset" av elektronikken, og starte ladingen igjen.

Varmeapparatet starter ikke - eller varmer for dårlig

Webastoen har en sikkerhetsfunksjon som gjør at den låser seg etter 3 mislykkede startforsøk, og den må da resettes. Under Enkle reparasjoner er resett prosedyren og noen mere omfattende reparasjoner beskrevet.

Mange opplever at varmeapparatet ikke gir nok varme når utetemperaturen går ned mot null. Dette kan være problem med brenner eller dyse, men behøver ikke være en feil.

Effekten på varmen inni bilen kan bedres betydelig ved å isolere vanntanken og slangene fra Webastoen til varmeapparatet.

<neste problem>

Hvis . . . .