PSA:PSA-teknikk

Fra Elbil_Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

PSA-Styreboks fra Sagem

Trykk for større bilde

Oppi motorrommet finner en en stor aluminiumskasse (16 på disse bildene). Denne er laget av Sagem, og inneholder Bilens computer, lader, DC-DC omformer, samt motorstyring / chopper. Delene er seperate, men samlet i en boks. Nedenfor er informasjon som er tilegnet samlet sammen. Vennligst supplementer om dere sitter på mer info.

Trykk for større bilde

Sagemboxer serie 1000 og 2000 har ikke temperatursensor under lader, og er avhengige av fungerende kjølesystem for å ikke overopphetes. Pass på at vannpumpen byttes for hver 25000 Km på biler med slike styrebokser.

Serie 3000 og 4000 fikk temperatursensor, og vil avslutte lading ved overtemperatur. Dersom vannpumpen svikter på en bil utstyrt med en slik styreboks, vil brukeren oppdage dette ved at bilen ikke lar seg fullade. På disse bilene er bytte av vannpumpa i rett tid noe mindre kritisk.

1000 og 3000 serien sitter i Saxo/P106. 2000 og 4000 serien sitter i Berlingo/Partner.

DC-DC vil på tidlige serie bokser teste 12V spenningen for ca hver 1/2t, og ved behov lade 12V batteriet. Denne funksjonen forsvant på nyere serie Sagem bokser. Vi får legge inn når endringen skjedde etterhvert som vi finner ut av det. Det kan tenkes at grunnen til endringen var å hindre ødeleggelse av DC-DC om en koblet fra 12V batteriet uten å først ha koblet fra traksjonsbatteriet

  • "Motorstyredelen på Partner / Berlingo og Saxo / P106 er like og ombyttbare. Det virker ikke som om der er en øvre spenningsgrense på PSA, slik det er på Think. Dermed kan en benytte høyere kjørespenning enn originalt på PSA bilene. Bilens computer vil likevel styre laderen etter fastsatte spenningsgrenser.
  • DC-DC konverter er ikke like da en ved bruk av Partner / Berlingo DC-DC i Saxo / P106 vil miste lading av 12V batteri når spenningen på traksjonsbatteriet synker under et visst nivå. Motsatt vil DC-DC en til Saxo / P106 slutte å lade 12V batteriet i slutten av oppladefasen på Berlingo / Partner grunnet overspenning inn til DC-DC
  • Laderene er også forskjellige, og ikke ombyttbare. Laderene er uintelligente kraftenheter, styrt av bilens computer. Laderen gir strømmengde ut basert på pulsbreddesignal inn. For å kunne bruke laderen seperat fra Sagemboksen må div. logiske signaler i tilleg til pulsbredde signalet være til stedet. Nøyaktig hvordan dette gjøres vites ikke.
  • Computeren. Programmet i computeren er fremdeles en vel bevart PSA-hemmelighet. Den lar seg sjelden reparere, men i visse tilfeller kan parameterene bli korrupte så feilmeldinger som hindrer den i å fungere. Parametrene kan legges inn på nytt med spesialintrument av bla. Elbil-Shop, Enviro Drammen og Enviro Bil Nesbru. V.3.5 og V3,3 CPU er universell, og kan programeres om for bruk i en Partner/Berlingo, eller Saxo/P106 Tidligere versjoner er vistnok spesifikke for biltypen (batterimengden). V. 3.1 har også program for bruk av blybatterier. ( ev. kan en kortslutte 38 og 51 i 55pols stikket så er bilen i bly modus Hentet fra Elbilforumet og ikke bekreftet )

Programering av computeren resetter bl.a verdien fra strømpedalen, slik at computeren vet hvilken verdi den skal se etter ved start. Avviker denne verdien for mye grunnet skade på strømpedal, eller etter bytte av pedal, vil ikke bilen starte. Forventet og reell verdi kan leses ut på enkelte versjoner, mens andre versjoner kun viser reell strømpedal verdi i volt. Verdien skal ligge rundt 1 volt ved start, men kan på enkelte biler være oppi over 1,8V avhengig av strømpotmeteret.

Etter programering av computeren skal bilen settes på initiallading. Gjøres ikke dette vil den gå i beskyttelsesmodus med veldig liten respons fra strømpedalen. Noen få minutter med initiallading tar bilen ut av dette moduset, og bilen skal kjøre normalt.


Hovedrele og motorstyring DC/DC Lader Computer Trykk for større bilder.

Tilkoblinger i Sagem boksen

Computer Trykk for større bilder.

Funksjonsbeskrivelse software

Har oppdaget at BMS funksjonen har endret seg mellom de forskjellige computerversjonene/softwareversjon

V.xxxx lar batterispenningen falle til 5V/blokk, tenner så begrensningslyset og begrenser strømmen slik at spenningen holder seg/ikke faller under 5V/blokk.

V.yyyy lar batterispenningen falle til 5V/blokk, tenner så begrensningslyset og begrenser strømmen og antall Ahr som deretter lar seg trekke ut av pakken til ca 3 Ahr. Denne endringen medfører redusert rekkevidde i forhold til xxx versjonen, høyere minimal spenning med begrensningslyset på, og som følge av dette, redusert fare for reversering av celler.

Uansett er BMS funksjonen til PSA betydelig snillere med traksjonsbatteriet en Think Classic sin BMS, og en normalt god pakke vil ikke reversere celler selv om en kjører bilen helt til den stopper av seg selv.

Motor

Saxo/P106 motor (Trykk for større bilde)

SAXO motor.jpg


... neste ...