Think:Batteripakke

Fra Elbil_Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
Think Batterikasse (trykk for større bilde)

Batteripakken i Think består av 19 blokker av vannkjølte SAFT NiCd, med lut som elektrolytt. Blokkene er seriekoblet, og hele batteripakken har en spenning på 114 volt nominell spenning. Når bilen lades, vil laderen sørge for å overlade batteripakken for å sørge for at alle blokkene blir ladet helt opp.

OBS OBS ! For de som tror 6 voltsbatterier er helt ufarlig å jobbe med skal dere vite at spenningen stiger til langt over faregrensen ved seriekobling. Dvs dødlig spenning om du har uflaks. Om du kortslutter kan lysbuen som oppstår skape store skader på kropp (og sjel?) og det som måtte ta i mot kortsluttningsstrømmen som kan overgå 1000-1500 A Hvis du er usikker på hvordan du skal forholde deg til dette bør du ikke skru selv!

Vedlikehold

På grunn av avdamping av elektrolytten ved bruk og lading (spesielt ved overlading), trenger batteripakken påfylling av deionisert vann. BMS teller opp antall amperetimer med overlading, og meldingen "Maintenance charge required" vises i displayet etter 1060 Ah overlading. Dette skjer normalt etter ca 5000 kjørte kilometer, avhengig av lademønster og om man praktiserer Avbrutt lading. Det er gjengs oppfatning at denne meldingen kommer for sent, og at man bør fylle vann allerede ved 3000-4000 kjørte kilometer.

Påfylling av vann må gjøres i henhold til prosedyre for vannservice.

Batterier med dårlig kapasitet kan mulig rekondisjoneres

Gjennombrenning

Eksempel på en blokk som er gjennombrent

Under enkelte omstendigheter kan enkeltblokker brenne hull i endeveggen og elektrolytten renner ut. Blokken må da skiftes. I noen tilfeller eksploderer blokker, særlig under kjøring. Årsaken til dette er ikke helt avklart, men tørre blokker i utladet tilstand under høy belastning er en sikker oppskrift for dette havariet. En blokk som eksploderer kan ta flere i samme Påfyllingsrekke siden de er koblet sammen med slanger. Antenning av hydrogen i en eller flere blokker er årsaken til eksplosjoner. Sprekker i batteriets vegger gjør den ubrukelig.

Isolasjonsfeil

Batterikassen som batteripakken sitter i staal og er elektrisk koblet til resten av bilen ved hjelp av boltene den er skrudd fast med. Det skal i utgangspunktet ikke være elektrisk kontakt mellom blokkene i batteripakken og selve batterikassen. Hvis slik kontakt oppstår, har man en isolasjonsfeil. Det er da spenning mellom batteripakken og batterikassen, og dette oppdages av bilens styresystemer. Dersom spenningen blir høy nok, vil bilen nekte å ta imot lading. Man kan avsløre isolasjonsfeil ved å ta ned batterikassen, og måle spenningen mellom batterikassen og hver enkelt pol på hver enkelt blokk. Man benytter da et voltmeter innstilt på likestrøm, kobler en 1 kOhms motstand mellom målepinnene på voltmeteret, og måler spenningen mellom batterikassen og polen. Spenningen skal ikke overstige ca 1 volt på noen poler. Det er ikke nødvendig å koble fra ledningene som går mellom blokkene. Feilsøkingsprosedyre finnes i Verkstedsboka.

Vanlige årsaker til isolasjonsfeil kan være lekkasje fra en eller flere av blokkene, sølt elektrolytt i bunnen av batterikassen og på siden av blokkene eller gjenværende elektrolytt i overløpsslangene som går fra siste blokk på en påfyllingsrekke, som skaper kontakt mellom en batteripol og batterikassen. Løsningen er å ta ut alle blokkene, vaske batterikassen godt, fjerne rust og løs maling, male batterikassen, vaske blokkene og sette dem tilbake i batterikassen. Det anbefales å legge noen striper med tetningslist for dører og vinduer mellom blokkene og batterikassen, for at blokkene ikke skal slite hull i malingen. Man bør også vaske overløpsslangene godt utvendig og innvendig.

Det er desverre ikke uvanlig at SAFT blokkene i Think begynner å lekke lut. Det kan være på grunn av at batteriene fra fabrikk er limt fast i bunnen, og at vibrasjoner under kjøring påfører plasten i batteriet stress. Dette medfører at ellers gode blokker svikter, og i verste fall tar fyr og skader naboblokker. Oppdages lekkasjen i tide kan kanskje produkter fra dette firma kunne tette lekkasjen. Se: http://www.elmico.no/

"Riktig" behandling av traksjonbatteri over tid

Tid har visst at overdreven tømming av batterier kan forårsaker reversering av enkelte celler i pakken, noe som kan danne tennbar hydrogen og forårsaker eksplosjoner. En god forklaring av problematikken er skrevet HER.

Rekondisjonering

Fjerning av den såkalt Minne- effekten i NiCd batterier. Det finnes flere prosesser til å gjør dette, men felles til de er at man lade ut og opp igjen på bunnen av kapasiteten. Dette gjøres på lav strøm til å unngå for mye varmedannelse i blokkene. Bruk av Hurtiglading og forsiktig tomkjøring kan ha en oppfriskende effekt på batteripakken. Mer om dette under Reparasjoner

Ladekarakteristikk

  • Behandling av batterier under lading er etter SAFT sine anbefalinger

Blokker er følsomme for høy strøm i utladet og oppladet tilstand. Varmeutviklingen kan være stor og blokker tar permanent skade ved 60 grader.

Battery Management System eller BMS overvåker batterietstillstand til enhver tid og regulerer både strøm inn og strøm ut av batteripakken for å minimalisere skade i det som er bilens dyreste komponent.

Ladeprosessen i bilen har tre faser

Ladeforsøk eller forlading

BMS tillater lavstrøm fra laderen til å se hvis batteriet er mottakelig for strøm. I batterier som har blitt liggendes et stund eller er mot 0% SOC er det vanlig at ved full ladeeffekt kan spenning stiger rask og forbi terskelspenning av batteripakken. Dette kan føre til underlading og derfor mindre effekt fra laderen er ønskelig i startfase. Batteristrøm fra laderen målt til 10 A.

Det er tidsbegrensning i denne fasen og normal lading tillates vanligvis etterpå. Det har blitt målt at "Pre-charge" værer omtrent 10 minutter og hvis batterispenning overstiger 116.6 volt så vil høyere effekt tillates. Hvis ikke vil laderen sperres mens ladelyse blinker fortsatt. Fjern ladeledning og skru på tenningen litt og så av. Et nytt ladeforsøk vil klare å få batterispenning over terskelen hvis ikke det er noe alvorlig feil. De som kjører ned batteripakken med vilje vil oppleve ladevansker av og til. Under 100 volt er ikke anbefalt. Sjekk at 12 volts servicebatteri er i orden siden lav spenning her kan hemme lading.

Bulklading

Laderen påfører fulleffekt etter innstilt ladeeffekt opptil Terskelspenning som er rundt 96% på energimåler til vanlig, men kan være mye lavere. 10A inn gir 15 A til batteriet, mens 16A (14A i virkeligheten) gir 20 A til batteriet.. (15 A i AmThink).

Batteriet kan hurtiglades med 100 A strøm men Think biler mangler et egnet kontakt som finnes i PSA biler.

Topplading eller overlading

BMSen beregner 15% av tidligere forbruk og dette tilføyes batteri på lavere strøm (5 A). Manglende overlading fra tidligere oppladinger blir lagret i BMS og tilført ved første anledning. Overlading begrenses dog til 30 Ah.

Terskelspenning

For enhver bil vil terskelspenning per monoblokk eller modul bli ganget med antall moduler til å gi total spenning ved overgang til overladingsfasen. Lading forsetter ved lavere strøm for å redusere unødig varmegang. Spenning øker under overladingsfase til et maksimum. Ekstra lading vil føre til redusert spenning eller Negativ Delta Volt. Mange ladere til mindre format batterier bruker dette fenomen til å avbryte lading da batteri er fulladet. Denne metoden er litt brutal og overlading basert på 15% av tidligere forbruk etter siste fullading vil gi mindre overlading og sikre at alle celler er utjevnt mens vannforbruk holdes på et forutsigbart og lavt nivå.

Terskelspenning parametre

  • Terskelspenning er den spenningen hvor batteriet er antatt fulladet og overladingsfasen kan begynne på lavere effekt.
  • Terskelen er matematisk beregnet etter temperatur av batteripakke. 10 plussgrader er referansetemperatur hvor en SAFT monoblokk som har nådd 8,15 V er klar for overlading. Varmere batterier har lavere terskelspenning og kaldere har høyere. I kaldt vær kan terskelen vær så høy at normal lading er forstyrret og pakken får ikke den nødvendige overlading.
  • SAFT anbefaler en "Time Out" funksjon hvor lader slåes av etter signal fra BMS.Det er uklart hvis Think har tatt den i bruk . Terskelspenning må nåes innen en viss tid og om den overskrides en feilmeldig bør vises på bilens display. Finnes under feilmeldingskjema i Actia Diagnose Instrument
  • Oppnådd terskelspenning i hele pakken er ikke en form for garanti at alle blokker har klart det. Enkelte blokker kan oppnå 9v mens andre sliter å komme over 7v.

Systemer for batteriovervåkning

Info om Robometer og PakTrakr batteriovervåking finner du her