Think:Prosedyre for vannservice

Fra Elbil_Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Batteripakken til Think trenger påfylling av deionisert vann ca hver 3.000 til 4.000 kjørte km. Før man fyller vann må man bruke serviceinstrumentet til å sette igang vedlikeholdslading. Når denne er fullført kan man fylle vann. Venter man for lenge, eller lar man være å kjøre vedlikeholdslading, kan man fylle for mye vann. Dette vil føre til at elektrolytt blir kastet ut gjennom overløpsslangen i batteripakken ved neste fullading eller vannservice. Dette kan føre til isolasjonsfeil.

Prosedyre

For å kvalitetssikre prosessen kan man bruke skjema for vannservice.

 1. Skru på tenning.
 2. Sjekk Kjølevifter. BMS > Aktiver funksjoner > batterikjøling = Kjølevifter.
 3. Sjekk Batteri temp. BMS > Vis parametre > Vanlige parametre > Bat. Temp. Gjennomsnitt og maks. Disse har normalt 0 til 1 grad forskjell.
 4. Registrer Ah siden siste vannfylling BMS > Vis parametre > Batterihistorikk > overladet Ah vann fylt. Vannfyllingsmelding vises ved 1060Ah. Ved 1160 Ah vil lading reduseres til 75% maks og feilmelding vises på displayet.
 5. Slett overladet Ah BMS > Spesial funksjoner > vannfylling ferdig> Ja >bekreft. Maintainance Charge Required (vannfyllingsmelding)og andre feil skrives ned og slettes ved BMS>Les/slett feil> permanente feil og tidligere feil> bekreft.
 6. Vedlikeholdslading aktiveres: BMS> Spesial funksjoner> Vedlikeholdslading> aktiveres ved å gå ut igjen (grønn knapp)
 7. Slå av tenning.
 8. Sett inn ladeledning.
 9. Sjekk at Vedlikeholdslading er i gang: Lader> Vis parametre > Tilstands parametre> Vedl. Lading Ja/Nei
 10. Sjekk Overladet Ah underveis: BMS > Vis parametre > Batterihistorikk> bla ned til ”Overladet Ah Vann fyll.
 11. Kontroller temp. BMS > Vis parametre > Vanlig parametre > Batt. Temp maks og gjennomsnitt.
 12. Ekstra Kjøling/ Varming etter behov. 27 grader ved vannfylling er bra.
 13. Vedl.lading er ferdig etter 50 Ah overladet ved gammelt program (B111 eller lavere), 40Ah overladet ved B116. ( alternativ metode er å fylle vann etter at batteriene er over 25C og spenningen under lading har begynt å synke. Dette er spesielt fordelaktig for å begrense overdreven temperaturoppbygging dersom bilen er kjørt helt til servicemeldingen er kommet på )
 14. Trekk ut ladekabel.
 15. Vannfylling: åpne luke under føresetet og koble til vannslangen etter 15 min pause. Gjør ferdig alle tre nipler innen 30min. fra ladeslutt. Ikke alltid mulig innen fristen, helt OK. Minst 0,5 liter overløp av vann anbef.
 16. Dette er en god anledning til å teste 12V batteriet: Sett på nærlys med tenning av og serviceluka åpen. Sjekk spenning på 12V batteri i strømuttaket under girvelgeren, mens lyset er på og etter en time. Er spenningen over 10,5V er 12V OK. Hvis ikke bytt 12V batteri. Lad gjerne opp 12V batteri med seperat lader, da bilens DC-DC ikke gir tilstrekkelig spenning til fullading.
 17. Sjekk spenning etter en time BMS > vanlig parametre 131 Volt min = pakk spenning OK.
 18. Kontroller 12 volts batteri BMS > vanlig para. Eller Drive system (mer nøyaktig).
 19. Prøvekjør. Vær obs. på feilmeldinger. Slettes i BMS. Ikke kjør forlangt ned pga. ujevn selvutlading i blokkene forårsaket overlading prosess(50%). Lades fullt med en gang.

Tips

 • Vannfyllingen bør skje med en hastighet på mellom 0,7 og 1 liter i minuttet. En måte å beregne dette på er ved å sette et litermål under overløpsslangen og notere hvor lang tid det tar fra det begynner å komme vann ut av overløpet til det er 0,5 liter i målebegeret. Kast den første halvliteren og mål den neste siden luftbobler i overløpsslangen vil forstyrre hastigheten.
 • hastigheten kan justeres ved å sette en wireklemme på slangen og justere skruene til riktig hastighet oppnås. Fås på f.eks. Jernia.
 • Maks trykk ved vannfylling er 0,15 bar. Det betyr at dunken ikke må stå mer enn 1,5 meter høyere enn niplene.
 • Sjekk overløp for lutrester. Føl mellom fingrene- såpeaktig? Test pH?
 • Mål mengden vann som går på hver rekke. Del med ant. blokker i rekken. Hvis mer enn 0,4 liter per blokk bør man gjøre vannservice hyppigere. Sett vanndunken på en badevekt før og etter fylling på hver rekke for å måle vannforbruket. Husk å trekke fra for vann i overløpet.