Think:Tips og triks

Fra Elbil_Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Her forsøker vi å forklare hvordan en kan få størst mulig glede av sin Think classic.

En hjelp til dem som ikke har instruksjonsboka, eller som ikke gidder lese den.

Varmeapperat

Think Classic har et genialt system for forvarming av kupeen:

For å stille klokke og timere må tenninga være av. Trykk på den venstre runde knappen ved instrumentene for å velge mellom klokke og timer1/timer2. Når ønsket klokke/timer er valgt kan du trykke på høyre knappe for å justere klokkeslettet. Timere kan også stilles til "Off" - da vil ikke bilen spørre om den timeren skal aktiveres

Hver gang tenninga skrus av kommer "Confirm timer X" i teksten i speedometeret. Man bekrefter ved å trykke den runde knappen til venstre og teksten forandres til "HVAC on". Både varme (høyre vri-bryter) og vifte må stå på og energimeteret må vise mer enn 40%. Varmen aktiviseres på det innstilte tidspunktet som er nærmest fram i tid og står på i 15 minutter. Dette lenge nok, men er det kaldere enn -5 bør resirkulering av lufta stå på. Også varmetråder i rutene aktiviseres når timeren starter dersom knappen er slått på. Det kan være lurt å stille inn vifter, temperaturer, tråder osv. til ønsket innstilling før man skrur av tenninga, slik at man ser hvilke knapper som er aktiverte osv.

Innstilling av varmeapperat som gir lavest mulig forbruk av strøm, men likevel duggfri og behagelig innetemperatur

Still venstre ratt ( regulering av luftdyser ) i stilling 2: ansikt og bein Juster de runde dysene like under vinduet slik at de blåser luft mot selve frontvinduet. Juster sidedysene mot sidevinduene Reguler temperaturen til ønsket kompromiss mellom varme og forbruk. Sett viften på trinn 1 eller 2 Bruk gjerne resirkulering, men skru den av om det dugger. Supplementer gjerne med varmetrådene i fron og bakglass.

Med denne innstillingen vil en få /lunken/varm luft på beina og vindu, uten å varme opp resten av kupeen unødvendig

Samme innstilling på biler med Webasto

Still venstre ratt ( regulering av luftdyser ) i stilling 5: defrosting Steng dysene under frontvinduet Juster sidedysene mot sidevinduene Reguler temperaturen til lavest mulig nivå. ( Varmen tar Webastoen seg av ) Sett viften til trinn 1 eller 2 Sett Webasto på ønsket temperatur.

Med denne innstillingen vil en få varme bein, duggfrie ruter og kald/lunken luft mot fjeset, samtidig som strømfoprbruket er minimalt.