Think:datalogging

Fra Elbil_Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Format på loggfil på SD-kortet i Nikometer

Kolonnenavnene tilsvarer navnene på kolonnene i Excel eller OpenOffice Calc:

A.  Dato og tid (ååååmmddhhmmss)
B.  Ah overladet etter vannfylling
C.  Totalt brukt (Ah)
D.  Totalt ladet (Ah)
E.  antall ladinger
F.  Ladet siden siste vannfylling (Ah)
G.  Ah overladet
H.  Ah ladet etter vannfylling
I.  antall vannfyllinger
J.  Batteritemperatur over 35 grader (tt:mm:ss)
K.  Batteritemperatur over 45 grader (mm:ss)
L.  Batteritemperatur over 55 grader (mm:ss)
M.  Ah ladet siden sist ladestart
N.  Ah overladet
O.  Ah brukt siden sist ladet
P.  Ah igjen sisen sist ladet
Q.  BMS program nummer
R.  BMS delenummer
S.  BMS versjon
T.  Batteristrøm (ampère)
U.  Batterispenning (volt)
V.  Beregnet spenning pr. blokk
W.  Effekt i kW
X.  Strømtrekk peak
Y.  Strømtrekk gjennomsnitt
Z.  Effekt gjennomsnitt
AA. 12V batteri (volt)
AB. batteri gjennomsnittstemperatur (grader C)
AC. batteri maksimumstemperatur (grader C)
AD. Redusert effekt (20% = maks 100A)
AE. Energimeter (%)
AF. (mangler)
AG. Batterikjøling
AH. Vannpumpe
AI. Feil
AJ. Vannbehov
AK. DC omf. lav effekt
AL. ladestatus Palm-batteri

Siste versjon med flere parametre kan avvike fra kolonnene over.

Format for loggfil i PakTrakr

Parametre kan lagres i opsjonal Minnebrikke som åpnes i blant annet Hyperterminal. Live data kan leses direkte på en datamaskin. Valg av riktig kabel til datamaskin er viktig. Diskusjon om Paktrakr logging finnes her http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=1543.0

Andre datalogging

mer