Reva

Fra Elbil_Wiki
Revisjon per 18. des. 2013 kl. 18:38 av KjellG (diskusjon | bidrag) (Praktiske info)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk
Reva

Velkommen til Reva avdelingen.

Instruksjonsbøker

 • Reva (G.wiz) Engelsk owners manual finner du her (.pdf 2Mbyte)

Diagnose software

Ravn Gundersen har utviklet diagnosesoftware for Reva med blybatterier. Dette kan lastes ned her: (Lenken nå fjernet siden den innholdte mye annet som ikke skal publiseres. Det var også strid om opphavsrett på Reva diagnose. Ikke aktuell lenge-Ken) Det kreves en nullmodemkabel (RX/TX krysset) og pc med serieport eller usb til serieport adapter. Begge deler får man på f.eks clas ohlson.

Programmet kan avlese individuelle batterispenninger, temperaturer, strøm og feilkoder, samt resetting av servicelys.

Teknikk (lastet ned fra Enviros hjemmesiden)

TEKNIKKEN I REVA


 • Motor

Reva City Car har en 13 kW vekselstrøms induksjonsmotor med et dreiemoment på 95 Nm. Det kraftige dreiemomentet i en elektrisk motor sikrer rask akselerasjon. Motorkraften overføres til hjulene via en girkasse til bakakselen. Når du bremser, går motoren over til generatormodus og konverterer en del av bevegelsesenergien til ladestrørn for batteriene.

 • Batteripakke

Revas batteripakke består av åtte 6-Volt EV blybatterier. På 16 Amp. kurs kan du oppnå 80% ladenivå på 2,5 timer. Det tar 6 timer å fullade batteriene, og da kan du kjøre opptil 80 km for du må lade på nytt. Batteripakken er plassert under forsetene. Dette er med på å senke tyngdepunktet - noe som igjen øker sikkerheten. Å lade Reva City Car er både sikkert og enkelt. Bare sett støpslet i en kontakt med 220 V, 10 eller 16 Ampère, hjemme eller på jobben.

 • Lader

Reva City Car har en innebygd lader som omdanner vekselstrøm (AC) til likestrøm (DC) for å lade batteriene. Laderen kontrolleres av en innebygd datamaskin som overvåker ladeprosessen, og kobler fra strømmen hvis noe skulle være galt.

 • Batterikasse

Batterikassen er utstyrt med varrneelement som holder temperaturen oppe på batteriene når bilen står til lading. Dette sikrer full effekt på batteriene selv ved lave ternperaturer. Ved parkering isterk kulde uten mulighet for tilkobling til strørnnettet, kan dieselvarmeren brukes til å holde temperaturen oppe på batteriene.

 • Styreenhet

Reva City Car har en avansert motorstyringsenhet. Denne regulerer energiflyten fra batteripakken til rnotoren og sørger for optimal bruk av energi når du kjører.

FAQ

VANLIGE SPØRSMÅL

 • Hvem kan kjøre elbil?

Har du vanlig sertifikat, kan du kjøre elbil. Elbil passer perfekt som bil nummer 2 eller 3. Elbil passer også ekstra godt for deg som bor i by. Med en elbil vil du spare både tid og energi i tillegg til at det er et økonomisk gunstig alternativ. Ettersom myndighetene stadig gir elbilen nye privilegier, vil fordelene ved å ha en slik bil stadig blir flere.

 • Passer Reva City Car for meg?

Reva City Car passer for deg som bor i sentrale strøk og bare kjører kortere strekninger. Dersom du kan dra nytte av elbilens fordeler, som bruk av kollektivfelt og gratis parkering, er Reva City Car bilen for deg. Du bør ha lademuligheter flere steder, som f,eks. på jobb cg hjemme. Batteriene kan klattlades, dvs. at du trenger ikke tømme batteriene før ny lading påbegynnes.

 • Hvor tang tid tar det å lade Reva?

Når bilen er helt torn tar det 6 timerå lade bilen til 100%. Det tar 2,5 timer å lade bilen til 80%. Dette gjelder for tilkcbling til 16 Amp kurs. Ved bruk av 10 Amp kurs forlenges ladetidene noe.

 • Hvor langt går en elbil på fullt oppladet batteri?

Reva City Car går opptil 8 mil på en lading. Kjørelengden avhenger av temperatur, topografi og hvordan du kjører. Batterilyset varsler når du bare kan kjøre 15 km til.

 • Hva koster det å lade Reva City Car?

Full opplading tar ca. 9 kWh. Det koster ca. 10 øre per kilometer å bruke bilen

 • Når kommer det bedre batterier?

De er kommet, men de er dyre. Forholdet mellom pris cg ytelse blir stadig bedre fordi etterspørselen etter elbil øker. Reva City Car kan utstyres med nye typer batterier når prisen har kommet ned på et akseptabelt nivå.

 • Hvilke fordeler har rnyndigheten gitt elbilen?

Det er lov å kjøre i kollektivfeltet„ og du har ,gratis passering i bomringer, Dessuten får du gratis parkering på kornmunale og statlige parkeringsplasser. Det finnes også enkelte gratis ladestasjoner. Bilene er fritatt for merverdiavgift og vanlig veiavgift, og årsavgiften er bare kr 365,-.

 • Hvor mange penger kan jeg spare på å kjøre Reva?

Ettersom Reva City Car har færre bevegelige deler enn du vanligvis finner i en standardbil, blir vedlikeholdskostnadene lave.

 • Hvilke farger kommer Reva City Car i?

Bilene er tilgjengelige i 2.000 farger. Standardfargene er rød, blå, gul, sølv og sort.

 • Hva slags batteri bruker Reva City Car?

8 stk. 6V, 200 Amp/t blybatterier. Batteriene har ca. 3 års levetid.

 • Hvor mange er det plass til i en Reva City Car?

I Norge er bilen registrert for tre personer.

 • Hvordan er sikkerheten til en Reva City Car?

Reva City Car er altså registrert (se forsiden) som firehjuls motorsykkel og spesielt designet for bykjøring. Bilen har sikkerhetsutstyr som stålramme, sidebjelker, ABS-materiale på utsiden, bruk av lavvoltspenning cg et kombinert hydraulisk regenerativt elektrisk nyskapende bremsesystem. Total- og sidebeskyttelse: En spesiell stålramme med deforrnasjonssone beskytter fører og passasjerene.

 • Lavt tyngdepunkt:

Vekten og plasseringen av batteriet under forsetene sikrer et lavt tyngdepunkt og god stabilitet.

 • Hvor får jeg tak i ekstradeler til Reva :

Du får deler der du kjøpte din Reva

Praktiske info

ENKEL Å BRUKE

Enkel å kjøre Reva City Car har ingen gir i vanlig forstand. Man velger kjøreretning med en bryter, og den er like enkel å kjøre som bil med automatgir. Den har to dører, bakluke og gir god plass til to voksne og ett barn. Svingradius på bare 3,5 meter gjør bilen enkel å parkere og manøvrere i bytrafikken.

Enkel å lade Reva City Car har en innebygd lader slik at du kan lade den på en enkel måte ved å plugge den inn i en 10 eller 16 A stikkontakt hjemme eller på jobben. Det tar ca. 6 timer å fullade et batteri som gir en kjørelengde på opptil 80 km. En full lading krever ca. 9 kWh. Den innebygde laderen beskytter bilen mot overspenning, og ladingen blir stoppet når bilen er ferdig ladet.

Effektiv og pålitelig Reva er dobbelt så effektiv i bruk som en vanlig bensinbil. Strømkostnadene er 5 - 10 øre/km. Du kan hele tiden lese av på måleren hvor mye energi du har igjen. To innebygde datamaskiner gir informasjon dersom noe er galt, slik at vedlikeholdet hos en Reva servicepartner gjøres enkelt og effektivt.

Sikkerhet Reva City Car har noe av det beste av sikkerhetsutstyr i denne klassen, med blant annet støtsikkert ABS-materiale på utsiden, ekstra dørbjelker mot sidestøt, stålramme med deformasjonssone i fronten og tokrets bremsesystem.

Lavt tyngdepunkt gir god stabilitet og sikkerhet. Av sikkerhetsmessige årsaker bruker Reva lav spenning.

En varsellyd kommer dersom døren til sjåføren åpnes mens nøkkelen fortsatt står i bilen, og håndbrekket ikke er satt på. Bilen vil ikke kunne bli satt bevegelse dersom laderen står i.

Vanlige problemer

Vanlige problemer (link)

Gode argumenter for å kjøpe en Reva

Kommentar til presseoppslag høsten 2007 - Sikkerheten er viktig

Elbiler har i høst vært gjenstand for mye kritikk i forhold til sikkerhet. Debatt rundt dette temaet er viktig. Og vi i Reva tar sikkerheten på alvor. Vi jobber aktivt med å informere våre kunder om elbilens bruksområde. Vi selger heller ikke en elbil uten å forsikre oss om at bruken elbilen er tiltenkt, passer overens med det elbilen er laget for.

Reva er ikke en bil. Elbiler av typen firehjuls motorsykkel som Reva, er laget for bykjøring og nærtrafikk til butikken eller fotballtreninga. Det er også på dette grunnlaget vi selger elbilen. De som kjøper en liten elbil er klar over dette. Hva er fartsgrensen fra ditt hjem til nærmeste butikk? Utgjør det en større fare for deg å bruke elbilen dit enn å sykle?

Til bruksområder der det kreves høyere fart over en lenger distanse, skal man fortsatt bruke familiens hovedbil. Dersom man må bruke elbil innenfor et område med noe høyere fart enn det elbilene er ment for, velger sjåføren ofte en mer forsiktig og defensiv kjørestil. Dette er noe folk flest skjønner selv. Derfor ser vi svært sjelden ulykker der elbiler er involvert.

Bil eller motorsykkel?

Reva er som nevnt klassifisert som en firehjuls motorsykkel. Er dette ensbetydende med at man har kynisk utnyttet et smutthull i regelverket eller er det rett og slett fordi elbilen ikke stiller i samme klasse som bilen? Det at elbil har bil i navnet, gjør den ikke til en Hummer. I praksis er Reva en motorsykkel med to ekstra hjul og tak.

Dette poenget er viktig å få frem, fordi sikkerheten ikke bare beror på elbilens tekniske spesifikasjoner, men også på personene som kjører elbilene.

Folk bestemmer selv      

Elbilen Reva City Car er kjørt over 32 millioner kilometer i England og Bangalore (India) uten én eneste alvorlig ulykke. Reva City Car oppfyller aller krav som myndighetene setter og har fått full typegodkjennelse i EU. På verdensbasis er Reva markedsleder når det gjelder denne typen miljøvennlig kjøretøy. Ingenting av dette hadde vært mulig hvis ikke folk selv forsto og respekterte bruksområdet og nytten av elbilen.

Norge har Europas høyeste utslipp av NOx (nitrogenoksider) per innbygger. Reva City Car gir ingen utslipp av CO2, CO, NOx, HC eller partikkelstøv. Den er også stillegående og bidrar heller ikke til støyforurensing. Klimakrisen er påfallende. Det er viktig at vi alle bidrar det vi kan for å redusere klimautslippet. Vi selger Reva i Norge fordi vi ønsker å gi folk flest et reelt miljøvennlig valg til dagliglivets små ærend. Så får folk selv bestemme hva de vil gjøre og tro på ...


Skrevet av Bjørnar Teig, markedssjef Reva Norge. Mobil: +47905 70 311 +47905 70 311 , epost: bjornar.teig@bye.no, som et svar på artikkelen "Burde vært forbudt", publisert i Stavanger Aftenblad den 29.10.07, på sidene 64- 65.